STORYBOARD

Het ontstaan van de BSSO (1948-1956)

Railsport Nederland is ontstaan uit een fusie van de BSO (Bond van Spoorweg Ontspanningsverenigingen in Nederland, opgericht in 1948) en de BSS (Bond van Spoorweg Sportverenigingen in Nederland, opgericht in 1950) en droeg de naam BSSO (Bond voor Spoorweg Sport en Ontspanningsverenigingen, opgericht in 1956). Tot 31 december 1995 was de BSSO een bond met een ledenbestand van ongeveer 60 personeels- en sportverenigingen uit Nederland.

De activiteiten van de toenmalige bond (BSSO) betrof het organiseren van kampioenschappen en de deelname aan internationale evenementen op de gebieden sport, cultuur en ontspanning. (USIC/FISAIC). De ondersteuning en financiering van de verenigingen vond plaats door NS Sociale Zaken, terwijl ook bij NS Personeelszaken meerdere medewerkers rechtstreeks belast waren met de uitvoering.

 

De bond (BSSO) wordt stichting BSSO (1996 - 2001)

Per 1 januari 1996 heeft de vereniging bij een meerderheid van stemmen gekozen voor een andere juridische vorm, namelijk de stichtingsvorm. Vanaf deze datum voerde zij de naam Stichting  BSSO. Alle taken van NS Sociale Zaken en NS Personeelszaken zijn vanaf deze datum overgegaan naar de Stichting BSSO. Echter met één uitzondering: NS Sociale Zaken zou de huur blijven betalen voor de verenigingsgebouwen/-ruimten en dat is tot op heden zo gebleven.

 

In de loop van de stichtingsjaren is de BSSO zijn activiteiten steeds meer gaan richten op recreatieve evenementen, en steeds minder op kampioenschappen. Deze overgang had tot gevolg dat meer personen deel konden nemen aan de activiteiten, hetgeen overeenkwam met de doelstelling van de stichting.

BSSO wordt Railsport Nederland (2001 - heden)

Op 20 september 2001 veranderde stichting BSSO haar naam in Railsport Nederland. De naam BSSO dekte de lading niet langer. De organisatie had inmiddels vele veranderingen doorgemaakt en zichzelf doorontwikkeld tot een professionele, marktgerichte en sportieve organisatie met één duidelijke doelstelling: 'het leveren van een directe bijdrage aan het welzijn van de medewerkers van de bij Railsport aangesloten spoorwegbedrijven'. Hiermede is afscheid genomen van de actieve binding met de personeelsverenigingen.

Railsport betrekt haar eigen pand in Houten (2011 - heden)

Op 8 augustus 2011 is Railsport Nederland verhuist naar haar nieuwe locatie op de Korte Schaft 10 te Houten. Het betreft hier een nieuw bedrijfspand dat in opdracht en in eigendom van Railsport is gebouwd.

Welkom bij Railsport Tailor-Made! 

Heb jij binnenkort een vergadering en zoek je daarvoor nog een leuke activiteit? Of is de organisatie van het jaarlijkse uitje in jouw schoot geworpen? Geen probleem, Railsport kan je daar gemakkelijk bij helpen!

Heb je vragen, wil je sparren over iets of simpelweg alles over de schutting gooien? Neem dan contact met ons op.

CONTACT 

+3103 231 3691

info@railsport.nl

Korte Schaft 10

3991 AT Houten

Inschrijven nieuwsbrief?

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Vimeo - grijze cirkel